Prisijungti prie CVP IS
Pradžia
Šiuo metu bandoma nauja CVP portalo versija. Pastebėtas klaidas ar komentarus prašome siųsti el. paštu: pagalba@vpt.lt
Ataskaitų viešinimas
Ind.
Ataskaita
16098Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (290757560)
16151
2015-11-26
104877
At-8 Projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto ryšio paslaugų pirkimas 3 etapo kaimiškosioms vietovėms
2015-11-26 16:28:30
16099Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (290757560)
16150
2015-11-26
104877
At-8 Projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto ryšio paslaugų pirkimas 3 etapo kaimiškosioms vietovėms
2015-11-26 16:35:36
16085Aleksandro Stulginskio universitetas (111950962)
16149
2015-11-26
159169
At-8 Laboratorinė įranga gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centrui
2015-11-26 15:52:44
16097Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (290757560)
16147
2015-11-26
104877
At-8 Projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto ryšio paslaugų pirkimas 3 etapo kaimiškosioms vietovėms
2015-11-26 16:20:34
16086Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (290757560)
16146
2015-11-26
104877
At-8 Projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto ryšio paslaugų pirkimas 3 etapo kaimiškosioms vietovėms
2015-11-26 15:52:51
16088Aleksandro Stulginskio universitetas (111950962)
16144
2015-11-26
159169
At-8 Laboratorinė įranga gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centrui
2015-11-26 15:57:36
16091Mažeikių rajono savivaldybės administracija (167371234)
16143
2015-11-26
155126
At-8 Projekto "Mažeikių miesto senamiesčio erdvių apie rekonstruojamus namus sutvarkymas" rangos darbų pirkimas
2015-11-26 16:06:10
16094Aleksandro Stulginskio universitetas (111950962)
16142
2015-11-26
159169
At-8 Laboratorinė įranga gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centrui
2015-11-26 16:08:14
16096Aleksandro Stulginskio universitetas (111950962)
16141
2015-11-26
159169
At-8 Laboratorinė įranga gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centrui
2015-11-26 16:14:56
16092Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (290757560)
16140
2015-11-26
104877
At-8 Projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto ryšio paslaugų pirkimas 3 etapo kaimiškosioms vietovėms
2015-11-26 16:07:22
16082Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (290757560)
16139
2015-11-26
104877
At-8 Projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto ryšio paslaugų pirkimas 3 etapo kaimiškosioms vietovėms
2015-11-26 15:48:04
16084Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (290757560)
16138
2015-11-26
104877
At-8 Projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto ryšio paslaugų pirkimas 3 etapo kaimiškosioms vietovėms
2015-11-26 15:50:29
16080Aleksandro Stulginskio universitetas (111950962)
16137
2015-11-26
163625
At-8 Kompiuterinės technikos pirkimas
2015-11-26 15:41:51
16077Aleksandro Stulginskio universitetas (111950962)
16136
2015-11-26
163625
At-8 Kompiuterinės technikos pirkimas
2015-11-26 15:37:18
9065AB 'Lietuvos geležinkeliai' (110053842)
16135
2015-11-26
160068
At-8 2015/MO-5.2 Eksploatuojamos rezervinio kopijavimo infrastruktūros modernizavimo ir plėtros licencijų su lydinčiomis diegimo paslaugomis pirkimas
2015-08-04 13:29:12
16078Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (290757560)
16134
2015-11-26
104877
At-8 Projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto ryšio paslaugų pirkimas 3 etapo kaimiškosioms vietovėms
2015-11-26 15:39:01
15994Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' (120545849)
16133
2015-11-26
139930
At-8 Nuotekų tinklų plėtros Kremplių gatvėje, Vilniaus m. projektavimo ir statybos darbų pirkimas
2015-11-26 11:08:03
16070Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (290757560)
16131
2015-11-26
104877
At-8 Projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto ryšio paslaugų pirkimas 3 etapo kaimiškosioms vietovėms
2015-11-26 15:21:26
16069Aleksandro Stulginskio universitetas (111950962)
16130
2015-11-26
162414
At-8 Laboratorinės įrangos komplektų pirkimas Maisto žaliavų technologinei laboratorijai ir KTPC verslo inkubatoriui bei baldų komplekto pirkimas KTPC verslo inkubatoriui.
2015-11-26 15:18:47
16076Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (290757560)
16129
2015-11-26
104877
At-8 Projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto ryšio paslaugų pirkimas 3 etapo kaimiškosioms vietovėms
2015-11-26 15:34:05
16071Aleksandro Stulginskio universitetas (111950962)
16128
2015-11-26
162414
At-8 Laboratorinės įrangos komplektų pirkimas Maisto žaliavų technologinei laboratorijai ir KTPC verslo inkubatoriui bei baldų komplekto pirkimas KTPC verslo inkubatoriui.
2015-11-26 15:23:27
16074AB 'Lietuvos geležinkeliai' (110053842)
16127
2015-11-26
117525
At-8 Neskelbiamos supaprastintos derybos Nr. 2011/MO-7.16 Projekto Nr. 2007-LT-27030-P antra priemonė „Esamos geležinkelio linijos tarpvalstybinėje atkarpoje Šiauliai – Joniškis – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena modernizavimas“ Gelžbetoninio tilto ruože Šiauliai – Joniškis 4+667 km rekonstravimo projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.
2015-11-26 15:27:18
16072AB 'Lietuvos geležinkeliai' (110053842)
16126
2015-11-26
166420
At-8 2015/MO-5.14 IS Krovinys duomenų mainų programinės įrangos su lydinčiomis diegimo paslaugomis
2015-11-26 15:23:33
16075Aleksandro Stulginskio universitetas (111950962)
16125
2015-11-26
162414
At-8 Laboratorinės įrangos komplektų pirkimas Maisto žaliavų technologinei laboratorijai ir KTPC verslo inkubatoriui bei baldų komplekto pirkimas KTPC verslo inkubatoriui.
2015-11-26 15:28:35
16067Aleksandro Stulginskio universitetas (111950962)
16123
2015-11-26
161942
At-8 Eukariotinių organizmų biotestavimo laboratorijos įrangos komplekto pirkimas
2015-11-26 15:12:56
16062Mažeikių rajono savivaldybės administracija (167371234)
16122
2015-11-26
131268
At-8 Projekto "Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas" administravimo paslaugos pirkimas
2015-11-26 15:06:32
16065Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (302536989)
16121
2015-11-26
131877
At-8 Binokuliarinių mikroskopų ir videomikroskopijos lęšių pirkimas
2015-11-26 15:09:08
15796AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija (90002)
16120
2015-11-26
88826
At-8 Įvairių įrankių pirkimas DL-10-17
2015-11-24 08:10:33
16063Aleksandro Stulginskio universitetas (111950962)
16119
2015-11-26
159034
At-8 Biomasės ir maisto mokslinių tyrimų technologinių laboratorijų valdymo informacinės sistemos (LVIS) programinės įrangos pirkimas
2015-11-26 15:06:45
15803AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija (90002)
16118
2015-11-26
93645
At-8 Įvairios įrangos pirkimas (derybos 3)
2015-11-24 08:28:27